Gal Kollaps

Du må kollapse blokkene ved å klikke på hver gruppe av samme type tilkoblet horisontalt eller vertikalt. Jo større gruppe, jo høyere score.