Raseri av kamptanker

Du må ødelegge så mange kamptanker som mulig.