Perfekt Julengel

Kan du kle denne herlige damen med juletegn?