Planer for ferie Barbie

Hun trodde den perfekte plan for disse helligdager .