Ellie mot Annie Juletre

Du må hjelpe dem å dekorere og velge den beste treet for julaften.