Parkering Raseri 2

Du må parkere nye biler på de tomme parkeringsplassene uten å treffe andre biler eller hindringer.