Parkering Raseri 1

Du bør prøve å ikke slå noe, eller du vil betale for reparasjonen.