Rike Fører

Veiene er sperret på grunn av kraftig snø, og du må rydde veiene som kjører lastebiler og tunge gravemaskiner for å fjerne snøen og rydde veien.