Hoppet av rable ned

Du må gå høyere og høyere hopping på plattformer. Din rabbel er klar til å komme til himmelen!