Herr Gruvearbeider

Du må trekke ut gull kaste kroken.