Galne Monstre

Dette er et spill hvor målet er å forsvare eiendelene ved å hindre de monstrefulle angriperne, plassere forsvarstårne underveis for å blokkere og ødelegge monstrene automatisk.