Akselerert ape Joe

Du må lede Joe til utgangsdøren i hvert nivå.