Het Nest

Je moet de vogels helpen om het nest te krijgen. Raak de elementen zo weinig mogelijk aan.