Runtuh Gila

Anda perlu runtuh blok dengan klik pada setiap kumpulan jenis yang sama disambungkan secara mendatar atau menegak. Semakin besar kumpulan, semakin tinggi skor anda.