Bandar Raya Berpintal

Anda perlu menyambungkan jalan raya di Bandar Raya Berpintal. Anda perlu untuk berputar keping untuk menyelesaikan banyak teka-teki mencabar gelongsor.