Raja Bacon terhadap vegan

Di Veganopolis perang besar baru sahaja bermula. Raja bacon dan sahabat jahatnya menimbulkan kekacauan di bandar. Kita mesti memusnahkan mereka semua. Tetapi berhati-hati untuk tidak membunuh ayam yang cedera yang melarikan diri dari bahaya.