Pengembaraan Puteri di Hawaii

Semua orang bercuti kadang-kadang sewajarnya. Ini puteri indah sangat letih dan merancang untuk menghabiskan percutian impian di Hawaii.