Ellie terhadap Annie Pokok Krismas

Anda mesti membantu mereka menghiasi dan pilih pokok yang terbaik untuk malam Krismas.