Wheely 4: Masa Perjalanan

Wheely mencari takdirnya, tetapi dia mungkin telah hilang! Dia mesti mengatasi banyak halangan seperti jambatan, laser dan teka-teki sambil meneroka pelbagai persekitaran.