Tanah adalah lava

Anda perlu bergerak dan klik tetikus untuk membuat tolakan ke arah itu.