Hari Mati

Anda mesti ingat kedudukan semua kad untuk mencari semua pasangan secepat mungkin.