Menyelamat di ruang

Anda perlu membawa kapal angkasa ke arah yang betul untuk mengambil angkasawan, mengelakkan makhluk berbahaya dan meteor dan biarlah anak-anak kapal untuk keselamatan.