Encik Pelombong

Anda perlu untuk mengeluarkan emas membuang buku itu.