Menara peti

Anda perlu menyusun seberapa banyak blok yang dapat anda gunakan untuk membina menara tertinggi. Sebaik mungkin atau saiznya akan dikurangkan.