Mania Paskah Telur

Sepadan dengan 3 telur warna yang sama. Jika anda memadam semua telur kaca, bar masa anda diisi semula. Bolehkah anda menjadi antara skor teratas 10?