Paskah Memburu

Anda perlu menyambung serupa telur Paskah dengan garis dengan tidak lebih daripada 2 keluk untuk mendapat mata sebelum masa habis.