Monyet Joe dipercepatkan

Anda mesti membawa Joe ke pintu keluar setiap peringkat.