Pengembaraan Yeti

Anda perlu untuk membantu Yeti dalam pengembaraan anda. Anda mesti mengumpul setiap item tahap seperti kunci dan dada harta.