מפות הזזה של אירופה

בחר במצב קל או במצב אתגר והפעל. נסה להשלים את כל המפה בכמות השגיאות הנמוכה ביותר האפשרית.