פיצוץ תכשיטים

אתה עומד לצאת לשליחות לאסוף תכשיטים של הכוכבים. התאמה 3 או אבני חן זהים.