התכתבות של פירות

בכל פעם שאתה כבר הבקיע מספיק נקודות, אתה עובר לשלב הבא ואלמנטים חדשים יתווספו לשדה.