התאמת פירות רק

אתה צריך להזיז את הפרות כדי לקבל קו או עמודה של שלוש חתיכות שווות. תנועות פחות, יותר מאוזן.