קריסת מטורף

אתה צריך לכווץ את הרחובות על ידי לחיצה על כל קבוצה מאותו הסוג מחובר אופקי או אנכי. ככל שהקבוצה גדולה יותר, הציון הגבוה שלך.