סופר רובוט לחימה 2

יש לך שני רובוטים להרכיב את החלקים בזמן הקצר ביותר האפשרי.