אריחים

לחץ על קבוצות של לפחות 2 או יותר אריחים זהים. יש רמות בלתי מוגבל!