משושי זן

השלם את הפאזלים משושה על ידי הנחת חתיכות כראוי.