פאזל כדור

אתה צריך להחליק את האבני ליצור נתיב ברור את הכדור כדי להגיע למטרה.