להימנע כתום

אתה צריך להסיר את אבני תפוז ידי לחיצה עליהם.