להאכיל את הדמויות

להאכיל את הצורות רעב עם המבורגרים.