להתחבר מהג'ונג

אתה חייב לחבר את החתיכות ג'ונג לנקות את הלוח.