נעילת המפתח

זהו משחק פשוט מטעה, אבל זה באמת מאוד קשה. אתה צריך לנסות לפתוח את המפתח דרך אבני נע פלט שיש מסביב.