משחק כיף לשחק מהג'ונג

אתה חייב לשלב את אבני ג'ונג לנקות כל אחד מהשלבים הרבים.