שמלת ילדה רעה

ארבע רמות וארבע בנות רעות אתה צריך להתלבש עם כל מיני בגדים ואביזרים.