אליסה על המסלול

אליסה מתכוננת הלילה הגדול על המסלול.