אופנה אוניברסיטת פיות

הפיה היפה זהו התלמיד החדש באוניברסיטת פיות.