היכונו ליום לימודים

בואו נעזור לילד הזה עם שיעורי בית, בחירת התשובות הנכונות לשאלות. ואז אתה צריך לתת אמבט-בועות והלבישו אותה עם בגדים יפים לבית הספר. לבסוף אישית על התיק הכבד שהיא מוכנה ללכת וללמוד דברים חדשים