תלמידות בית ספר במחנה הקיץ

הקיץ כבר כאן אליי שולח את שתי בנותיה נחמדות מחנה הקיץ.