טריס להתלבש על העטיפה של אופנה

טריס תמיד היה סגנון ייחודי וכיום הוא סמל אופנה על השער של מגזין.