בת ים מבט האביב

האביב הגיע גם בממלכת מים. בתולת הים היפה שלנו רוצה לשנות את המראה שלו ולחגוג בעונה זו.