אריאל בקניון

יש אריאל יום החופש והחליט ללכת לקניון.